برای دریافت امکانات جدید و
پروکسی های ضد فیلتر
نسخه جدید را نصب کنید

Install new version
To get all features

لیست تغییرات نسخه 7.7.2

List of changes in version 7.7.2

  • بدون فیلتر دائمی و رایگان
  • حالت روح پیشرفته
  • امکان مخفی کردن چت و حساب کاربری
  • پیدا کردن افراد نزدیک (رادار)
  • Hide your Chats and Accounts !
  • Advanced Features
  • Account Settings
  • Beautiful Themes

لطفا زبان خود را انتخاب کنید
Please select your language